Energi

Energieffektivitet går som en röd tråd genom alla våra åtgärder. Oavsett om syftet med din anläggning är att sprida värme eller kyla är huvudmålet alltid att optimera processen och minimera förbrukningen av energi. Kylmekano har kunskapen och de verktyg som krävs för genomlysning, analys och nödvändiga justeringar. 

ClimaCheck är en unik metod för felsökning och optimering av funktionaliteten och den dagliga driften av såväl värmepumpar som kyl-, frys- och luftkonditioneringsanläggningar. ClimaChecks lösningar ökar energieffektiviteten, ofta med energibesparingar på 10-40% som resultat. Positiva ”sidoeffekter” är minskad miljöbelastning och sänkta driftkostnader genom ökad säkerhet och minskat slitage.

Metoden bygger på implementering av ett antal mätpunkter som ansluts för att samla in nödvändig data. Insamlad data analyseras och dokumenteras direkt vid mättillfället och ger omedelbart en komplett bild av hur anläggningen fungerar och vilka justeringar som kan öka energieffektiviteten. Vi hjälper er med: Kylanläggning, Frys, Butikskyla, Energioptimering, Komfortkyla, Kylservice, Värmepumpar, Installationer i Karlstad, Värmland, Örebro, Karlskoga.

Läs mer om Clima Check