Kyla

Kyla är tveklöst ett av våra absoluta specialområden. Vi lyssnar lyhört till kundens önskemål och utvecklar kompletta lösningar för livsmedelsbutiker, storkök och restauranger men också för industri och andra miljöer med höga krav på temperaturkontroll.

Livsmedelskyla
Kylmekano tillhör regionens ledande installatörer av butikskyla. Som oberoende aktör kan vi fritt välja bland det bästa som erbjuds sett till kyl-/frysdiskar, kylrum och annan utrustning. Genomtänkta produktval sammanfogas till totallösningar som uppfyller alla krav sett till design och varuexponering och har en teknisk prestanda som minimerar energiförbrukning och driftkostnad.

Vi skräddarsyr även kylarrangemang för restauranger och storkök. Lösningar med exakt kontroll över temperatur i såväl tillrednings- som förvaringsutrymmen.

Läs mer om Livsmedelskyla.

Processkyla
Temperaturen är väsentlig i de flesta industriprocesser. Det kanske tydligaste exemplet är livsmedelsindustrin där känsligheten för temperatursvängningar ofta är stor. Kylmekano har gedigen erfarenhet från installationer med kompletta lösningar för såväl beredningsutrymmen som kyl- och frysförvaring.

Temperaturreglering är dock viktig även inom andra industriprocesser liksom för data-/serverhallar och andra teknikutrymmen. Värmesystemen samverkar och inte sällan kan överskottsvärme från processen återvinnas vilket sänker driftskostnaden och minimerar påverkan på miljön.

Komfortkyla/luftkonditionering
Komfortkyla innebär metoder och utrustning för att nå ett behagligt inomhusklimat sett till temperatur och luftfuktighet oberoende av förhållandena utomhus. Kylmekano har kunskap och kompletta lösningar för både privata och offentliga miljöer som kontor, butiker och hotell.Vi hjälper er med: Kylanläggning, Frys, Butikskyla, Energioptimering, Komfortkyla, Kylservice, Värmepumpar, Installationer i Karlstad, Värmland, Örebro, Karlskoga.

Läs mer om Komfortkyla