Nya regler för köldmedier i F-gasförordningen

Vi på Kylmekano har tidigare skickat information om den nya F-gasförordningen som började gälla 2015. I det här utskicket vill påminna om reglerna för dig som har utrustning innehållande köldmedia. Har du köldmedia av typen R404A så är det extra viktigt att känna till vad som händer 1 januari 2020.

På kylmekano.se har vi sammanställt de viktigaste reglerna i F-gasförordningen för att förklara hur du som kund påverkas. Om du känner dig osäker eller har frågor så tveka inte att kontakta oss så kan vi hjälpa dig.

Kort om F-gasförordningen:?
* F-gasförordningen är en förordning som alla EU-länder ska följa.
* Omfattar köldmedier med negativ miljöpåverkan på växthuseffekt.

Vanligaste köldmediegruppen är HFC (står för väte,flour,kol). Dessa köldmedier har en negativ miljöpåverkan på växthuseffekten vid utsläpp. Miljöpåverkan mäts i GWP (Global Warming Potential) och är ett mått för hur många kilo koldioxid ett kilo köldmedia motsvarar. Exempel på köldmedier i denna grupp är R404A, R134a, R410A.

R22 som förutom påverkan växthuseffekten även påverkar ozonskiktet negativt tillhör köldmediegruppen HCFC.

Andra köldmediegrupper tex brännbara köldmedier som propan eller så kallade naturliga köldmedier som koldioxid och ammoniak omfattas inte av F-gasförordningen.

Intervall för läcksökningskontroll:
Tidigare är det enbart köldmediemängden i kg som bestämmer intervall för läcksökning. I den nya F-gasförordningen beräknas Intervall med hänsyn till köldmediemängd och köldmedietyp. Mängd HFC (kg)*GWP talet = CO2eq. De nya reglerna började gälla 2017

- 5-50 ton CO2eq - 12 månader
- 50-500 ton - 6 månader
- Över 500 - 3 månader

Om gasvarningsutrustning installeras förbubblas intervallet. R22 är totalförbjudet för system över 3 kg fyllnadsmängd

Förbud för köldmedier med GWP-tal större än 2500 (d.v.s R404A)
- Service (påfyllnadsstopp) från och med 2020-01-01, för aggregat med mer än 10 kg R404 (40 ton CO2eq)
- Regenererad (återanvänd) R404A får användas till och med 2030
- Installationsförbud från 2020, undantag system -50 grader

Minskning av HFC-köldmedier på marknaden
EU-ländernas kvoter av HFC köldmedier kommer minskas från 2015 (100%) till 2030 (21%).

Ersättningsköldmedier
Nya ersättnings-köldmedier med låg GWP tal finns för R404A och andra köldmedier.

Märkning av aggregat
Fram till 2017 behövde inte system med fyllnadsmängd under 3 kg märkas. Efter 2017 ska alla installerade aggregat märkas.

Återigen, tveka inte att höra av er om ni har frågor. 

Per Andersson
per.andersson@kylmekano.se

Mer information:
Naturvårdsverket (http://www.naturvardsverket.se
Allt om gas (http://www.alltomgas.se)

 

Tillbaka