Certifieringar

Kvalitet och kompetens är centrala nyckelord för hela vår verksamhet. Vi arbetar därför ständigt för att vidareutvecklas inom relevant teknik för att uppfylla de kriterier som krävs för branschens certifieringar.

Certifiering genom INCERT och ackreditering genom SWEDAC säkerställer att vi är kompetenta att utföra ingrepp och kontroller på alla förekommande kylanläggningar. Vi är också ackrediterade för trycksättning med gas.

Swedac Ackreditering Swedac Ackreditering