Vi tar din integritet på allvar

För oss på Kylmekano är integriteten viktig. Som kund, levererantör och medarbetare ska du känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Våra värderingar och rutiner finns samlade i vår integritetspolicy.
Integritetspolicyn beskriver vilka personuppgifter vi samlar in samt hur vi använder uppgifterna. Här finns även information om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Har du frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter kan du alltid kontakta oss.

KYLMEKANO AB
Bidevindsgatan 6
652 21 KARLSTAD
Telefon: 054-56 69 40

Om Kylmekano

Kylmekano utvecklar och installerar kyl- och frysanläggningar i butiker, storkök och industrier. Vi utför även installation av värmepumpar, komfortkyla och luftkonditionering.

Från servicekontor i Karlstad, Arvika, Sunne och Örebro erbjuds dessutom service och reparationer på våra kunders anläggningar.

Varför samlar vi in personuppgifter om dig?

Personuppgifter behandlas i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Utgångspunkten är att aldrig behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet. Vi strävar också efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Dina personuppgifter behövs för att uppfylla lagliga förpliktelser men också för att ge dig bra service vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi samlar också in personuppgifter om leverantörer, partners och personer som söker jobb eller arbetar i vårt företag.

Personuppgifter kan användas i följande syften:

• När du köper våra produkter och tjänster.• För att skicka information eller marknadsföringsmaterial om våra produkter/tjänster som du har begärt. • När vi skickar nyhetsbrev kring händelser där det finns ett legitimt och ömsesidigt intresse.
• Vid uppföljning av inkommande förfrågningar (kundsupport, e-postmeddelanden eller telefonsamtal).
• När vi fullgör förpliktelser i samband med t.ex orderbekräftelse, fakturor, påminnelser och liknande.
• När vi behandlar en jobbansökan.

När samlar vi personuppgifter om dig?

Personuppgifter insamlas exempelvis;

• För att kunna administerar dina köp av produkter och tjänster.
• När du är i personlig kontakt med oss - brevledes, via telefon eller via våra webbplatser.
• När vi samlar in personuppgifter från andra legitima källor, som tredjeparts uppgiftsinsamlare, våra marknadsföringspartners eller via offentliga källor. Vi använder bara dessa personuppgifter om du har gett ditt samtycke till att vi använder dem.
• Vi kan också samla in personuppgifter om det anses vara av legitimt intresse och om inte hänsyn till din integritet väger tyngre. Innan uppgifterna samlas in gör vi en utvärdering för att säkerställa att insam- lingen är av gemensamt intresse för båda parter.

Vår rättsliga grund?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund.

- Insamling av personuppgifter baserat på samtycke.
Insamling av personuppgifter som baseras på den registrerades samtycke kommer att ske med hjälp av samtyckesformulär där den registrerades samtycke dokumenteras. Den registrerades samtycke kommer alltid att dokumenteras och lagras i våra system.

- Insamling av personuppgifter baserat på kontrakt.
Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt kontrakt och avtal med kunder, partner och leverantörer.

Vilken typ av personuppgifter samlas in?

Personuppgifter som behandlas kan vara namn, telefonnummer, titel och e-postadress samt ditt företags namn och kontaktuppgifter. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor från dig i kommunikation och aktiviteter som är relaterade till våra tjänster som till exempel möten, telefonsamtal, dokument och e-post.

Från våra webbplatser kan vi samla in IP-adressen och fakta om aktiviteter som vidtas på webbplatsen.

Om du söker jobb hos Kylmekano samlar vi in de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Beslut kring hur länge personuppgifter lagras tas vid varje tillfälle. Utgångspunkten är dock att uppgifterna aldrig ska behållas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket de samlats in. I praktiken innebär detta att vi behåller dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. När personuppgifter inte längre behövs kommer de på ett säkert sätt att raderas.

Din rätt till personuppgifterna?

Du har när som helst rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av uppgifterna och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig.
Om du anser att de personuppgifter vi förfogar över är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort. Även om du har lämnat samtycke till Kylmekano avseende personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke.

Användning av Cookies

För att kunna utvärdera trafiken och funktionaliteten på vår webbplats använder vi Cookies. Informationen vi erhåller består av standardinformation från din webbläsare, t.ex. typ av webbläsare och språk, din IP-adress samt vilka åtgärder du vidtar på företagets webbplats, t.ex. vilka webbsidor du besöker och vilka länkar du klickar på.

Informationen används för att göra webbplatsen effektivare samt för att samla in uppgifter som webbläsartyp och operativsystem, refererande sida, navigering på webbplatsen, internetleverantörens domän etc. i syfte att få förståelse för hur besökarna använder webbplatsen. Cookies och liknande teknik hjälper oss att skräddarsy vår webbplats efter våra besökares behov. Cookies identifierar dig inte personligen.

Vem har tillgång till personuppgifterna?

Dina personliga uppgifter överlämnas inte till tredje person utan ditt tillstånd. Vi kommer inte heller att sälja eller låna ut personliga uppgifter till andra parter.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut när vi anser att utlämnandet är försvarbart när det gäller att följa lagar, vid brottsbekämpning eller vid domstolsbeslut, eller för att skydda rätten, egendomen eller säkerheten till annan person, vilket inkluderar vår egendom eller rätt.

Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar vi din personliga information?

Kylmekano vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Kylmekano förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Den gällande versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Läs gärna igenom integritetspolicyn någon gång ibland för att hålla dig uppdaterad om innehållet.