Kvalitetspolicy

Huvudinnebörden av vår kvalitetspolicy är att leverera rätt kvalitet i rätt tid med 0 fel.

Företagets kvalitetspolicy är att samtliga genomför sina egna arbetsuppgifter målmedvetet och systematiskt med stort engagemang. För att säkerställa att detta följs följer företag och anställd personal alltid kraven i SS-EN ISO/IEC 17020.

Detta kräver att vi använder rutiner för beredning och kontroll av det egna arbetet och att den information som man lämnar över till nästa aktör innehåller rätt förutsättningar för denne.

Det krävs dessutom att vår personal utvecklas i takt med myndigheters- och marknadens förändringar, vad gäller både rutiner och teknik, och att valet av personal till olika befattningar blir så rätt som möjligt.

För att informationen skall bli riktig har vi täta kontakter med varandra för att tillägna oss varandras kunskaper och erfarenheter, vilket också successivt förbättrar och förenklar våra rutiner för beredning och kontroll.

Att göra rätt från början ger den bästa ekonomin både i projekteringsarbetet och i produktionen.

Nyckelorden är med andra ord utbildning, samverkan och engagemang för att skapa goda funktions- och produktionsförutsättningar och för att ge rätt kvalitet i slutprodukten oavsett om det gäller installation- service- eller återkommande kontroll arbeten.