Värme

En värmepump hämtar och tar tillvara den värme som finns lagrad i luften, marken, berggrunden eller vattnet. Med effektiv kompressionsteknik utvinns energi som i slutna system sprids till fastighetens olika delar. Vi hjälper er med: Kylanläggning, Frys, Butikskyla, Energioptimering, Komfortkyla, Kylservice, Värmepumpar, Installationer i Karlstad, Värmland, Örebro, Karlskoga.

Värmepump

Valet av värmekälla och värmepump avgörs av en rad variabler som t.ex fastighetens energibehov, befintligt värmesystem och förutsättningarna som naturen runt huset erbjuder.

Vi analyserar förutsättningarna och tar fram en helhetslösning skräddarsydd efter dina behov. Valet av utrustning görs helt oberoende av leverantör. Vi väljer det bästa för just dina ändamål. 

Läs mer om Värmepumpar

Räkneexempel kring värmepumpar