Bergvärme till centrumhuset på Norsplan

Kylmekano installerar bergvärme till centrumhuset på Norsplan i Vålberg. Projektet är en totalentreprenad där Kylmekano ansvarar för projektering, rör- el och bergvärmeinstallation.

Fastigheten har en total yta på 4 753 kvm uppdelat på 36 lägenheter med en yta av 2264 kvm, 11 stycken lokaler med yta av 1169 kvm samt en källare med yta 1320 kvm.

Norsplan får bergvärme

Tillbaka